PORI

Darllen Cymru / Read Wales

App Phone App Phone

Mynediad at gatalogau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru o'ch dyfais symudol.

 • Adnewyddu llyfrau ar-lein
 • Archebu llyfrau ar-lein
 • Rheoli'ch cyfrif
 • Chwiliwch gatalog y rhan fwyaf o lyfrgelloedd cyhoeddus Cymru
 • Chwiliwch am lyfr yn ôl teitl, awdur, allweddeiriau neu ISBN
 • Cliciwch ymlaen o ganlyniadau’r chwiliad er mwyn lawrlwytho e-lyfr ac e-lyfr llafar am ddim os ydynt yng nghatalog llyfrgelloedd Cymru. Lawrlwytho yn hawdd o dudalennau'r chwiliad heb logio i wefan arall, os ydych yn aelod llyfrgell.


Access Welsh public libraries catalogues from your mobile device.

 • Renew books online
 • Reserve books online
 • Manage your account
 • Search the catalogue of most Welsh public libraries
 • Search for a book by title, author, keywords or ISBN
 • Click through from search results to the free to download e-book and e-audio books if they’re in the Welsh libraries catalogue. Easy download from results pages without logging on to another website, if you are a library member.

For support using the app, contact support@sol.us
App Store
Google Play
Solus

Solus UK Ltd

Nasmyth Building, Nasmyth Avenue, East Kilbride G75 0QR

Tel. +44 (0) 1355 813 600 Email. info@sol.us Web. www.sol.us